Fitxa tècnica

Fitxa tècnica:

Edats dels participants: Tot públic

Espai:  Espai  pla de  400 metres cuadrats (es posible adaptar-ho a d’altres mides). Espais exteriors (places, carrers, parcs, etc).
Espais interiors amplis (gimnàs, sala d’actes, poliesportiu,etc).

Necessitats tècniques:
Accès directe a l’espai de muntatge amb una furgoneta i espai per aparcar.

Temps de muntatge:   1,30 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Persona responsable a l’arribada de la companyia

Pressa de corrent (220 W)

Nº de talleristes: 3 talleristes

Durada: Es poden fer sessions de 2 ó 3 hores de durada.
(consultar altres possibilitats).